Information

Jinhua Yuhao Decoration Materials Co., Ltd.

Add: No.638 Jinshan Road, Xietang Town, Jindong District, Jinhua City.

Tel: 0579-82958300   

Fax: 0579-82958303

E-mail: yuhao@ywyuhao.com

zsh6182860@aliyun.com

zsh6182860@126.com


Add: No.638 Jinshan Road, Xietang Town, Jindong District, Jinhua City.
Tel: 0579-82958300    Fax: 0579-82958303